Dietfoder för viktminskning för hund

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Abstract: Övervikt hos hund är ett allvarligt problem då det kan leda till olika följdsjukdomar. Ett överskott av kalorier är en vanlig orsak till att övervikt uppstår hos hund. En hund definieras som överviktig om den har en body condition score på över sex i en niogradig skala, som allmänt används av bland annat veterinärer, vilket motsvarar att andelen kroppsfett överskrider 21,7-25,7 % av den totala kroppsmassan. Ett sätt för hunden att gå ner i vikt är att utfodra med ett dietfoder för viktminskning som innehåller en liten mängd energi per kilogram. Viktminskning sker då hunden konsumerar en mindre mängd energi än vad hundens behov är. Syftet med arbetet är att ta reda på vad som krävs av ett dietfoder för att viktminskning hos hunden ska framkallas samt om det finns komponenter i fodret som ger ett bättre och mer hållbart resultat. Sammansättningen av fodret påverkar bland annat hur kroppssammansättningen blir efter en viktminskning. Den kan även påverka mättnadskänslan hos hunden. De olika komponenterna som diskuteras i arbetet är fett, fibrer och protein. Då fett innehåller mer än dubbelt så mycket energi som protein och kolhydrater så bör endast en liten mängd fett tillsättas i ett dietfoder för viktminskning eftersom målet är att fodret ska ha så lite energi som möjligt men ändå mätta hunden. En diet innehållande en hög andel fibrer har i vissa studier visat kunna ge en mättande effekt. De hundar som konsumerar en hög andel protein i samband med viktminskning bibehåller muskelmassa medan andelen kroppsfett minskar. Även tillskott av L-karnitin kan ha effekt i bibehållande av muskelmassa.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)