Prevalensen av pneumovirus och mykoplasma hos svenska hundar med kennelhosta

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: Kennelhosta är ett sjukdomskomplex som ger respiratoriska symtom i övre luftvägarna hos hund. Både virus och bakterier kan orsaka kennelhosta. Ofta är symtomen milda och övergående med akut insättande hostattacker, men det kan också ge mer allvarliga symtom med sekundärinfektioner. Kennelhosta finns över hela världen och har en hög prevalens då den lätt sprids vidare i hundtäta områden. Ofta ställs diagnosen på kliniska tecken och vid milda symtom är behandlingen vila och isolering från andra hundar. De virus och bakterier som länge varit erkända i komplexet är hundens adenovirus typ 2, hundens parainfluensavirus typ 2 samt bakterien Bordetella bronchiseptica. På senare tid har även andra patogener identifierats som en del av komplexet, dessa inkluderar Mycoplasma cynos, hundens respiratoriska coronavirus, Streptococcus spp. och hundens pneumovirus. Tidigare studier vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har gjorts för att identifiera vilka patogener svenska hundar med kennelhosta bär på. Det här arbetet undersöker om mykoplasma och pneumovirus kan vara en möjlig orsak till kennelhosta hos svenska hundar. PCR och realtids-RT-PCR användes för att studera provmaterialet. Prevalensen av M. canis var 82,6 %. Andelen positiva för M. canis uppmättes till 59/72 (81,9 %) av de sjuka och 17/20 (85 %) av de friska individerna. M. cynos prevalens var 16,3 %. Andelen positiva för M. cynos var 12/72 (16,6 %) hos sjuka och 3/20 (15 %) hos friska individer. Ingen statistisk signifikans kunde ses mellan kennelhosta och de olika mykoplasma-arterna. Pneumovirus hittades hos två hundar med lindriga symtom på kennelhosta från samma upptagningsområde, vilket indikerar att pneumovirus kan finnas som patogen hos svenska hundar med kennelhosta. Det här är första gången pneumovirus beskrivs hos svenska hundar. Fler studier krävs för att vidare studera olika agens utbredning vid olika sjukdomsutbrott av kennelhosta.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)