Design of a stabilizer for the Slotborer

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Abstract: Platinautvinning är antagligen en av the farligaste gruvindustrierna. På följd av det har gruvmaskiner som Slotborer utvecklats för att göra utvinningsprocessen säkrare. Slotborern är ett ganska nytt koncept och har problem med vibrationer i borrsträngen när den blir längre.Den här rapporten föreslår fyra koncept för att dämpa/stabilisera dessa vibrationer och ett av dessa koncept var sedan vidare utvecklat efter en evaluering. Det koncept som vidareutvecklats använder sig av massdämpare för att dämpa/stabilisera borrsträngen. Massdämparna är justerbara vilket gör dem effektiva över ett större frekvensområde. Några mätvärden från riktiga borrningar var analyserade och analytiska och matematiska modeller var utvecklade att ha ett liknande beteende som det från mätningarna. Modellerna var sedan utvidgade och massdämparna var implementerade in i modellerna för att analysera deras effekt på systemet. När de analytiska modellerna för massdämparna vara klara nog, började konstruktions- och dimensioneringsarbetet av projektet. Dämparen/stabilisatorn var från början konstruerad för att direkt dämpa vibrationer på 2 – 5 Hz, men på grund av väldigt höga spänningar i massdämparna var frekvensspannet ändrat till 3,5 – 6-7 Hz. Ingen verifiering genom empiriska studier var gjorda men några bra analytiska resultat åstadkoms.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)