Assessment of the gingival biotype at natural teeth

University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

Abstract: Bakgrund Den gingivala biotypen utvärderas regelbundet kring egna tänder före och efter kirurgiska ingrepp (t.ex för behandlingsplanering och riskbedömning). Nyligen presenterade Colorvue® biotypprobe (CBP) en ny metod för bedömning av gingivala biotyper i syfte av att möjliggöra en mer detaljerad klassificering av gingivan. Studien syftade till att bedöma det nya sonderingsystemets reproducerbarhet, repeterbarhet och riktighet vid naturliga tänder. Metoder Denna tvärsnittsstudie omfattade 50 deltagare (3 tänder/deltagare) och gingival biotyp bedömdes med 3 metoder vid en centralincisiv, lateralincisiv och hörntand med: 1) med en standard periodontal sond (SPP), 2) med CBP-proberna (CBP1/2/3), och 3) genom visuell bedömning (VA). Den faktiska tjockleken bedömdes genom transgingival sondering med en endodontisk fil. Utvärderingen gjordes av 8 granskare och reproducerbarhet mellan granskare och repeterbarhet inom granskaren utvärderades. Resultat Fördelningen av gingivala tjockleken i studiepopulationen är uppdelad i tunn (18%), mellan (29%), tjock (29%) och mycket tjock (24%). Fördelningen av de fyra CBP-kategorierna är tunn (10%), medium (87%), tjock (2%) och mycket tjock (1%). Intervallet av gingivala biotypen bland de 8 granskarna enligt CBP: tunn (1% till 34%), medium (65% till 86%), tjock (0% till 4%) och mycket tjock (0% till 3%). Statistiskt signifikant skillnad i tjocklek av gingivan hittades i elva av fyrtio utvärderingar bland alla examinator och för alla metoder (VA, CBP och SPP). Fem av de signifikanta skillnaderna hittades bland CBP-sonderna, fyra för SPP och två för VA. Varken SPP eller CBP visade en tydlig tillförlitlighet i bedömning av gingivala tjockleken. SPP visade bäst resultat i både reproducerbarhet och repeterbarhet. Överensstämmelsen mellan granskarna med avseende på CBP varierade från måttlig till stor överensstämmelse. Reproducerbarhet bland granskaren varierade från dålig till nästan perfekt överenskommelse. Slutsatser Baserat på reproducerbarhet, repeterbarhet och exakthet, är SPP-sondernas förmåga att klassificera gingival biotyp i 4 kategorier av distinkt tjocklek bättre än CBP och VA.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)