Implementing a virtual private network

University essay from KTH/Kommunikationssystem, CoS; KTH/Kommunikationssystem, CoS

Abstract:

Dagens företag vill ge anställda möjlighet att jobba hemifrån eller på resande fot. En vanlig lösning för att möjliggöra detta är virtual private network (VPN). VPN ger en användare tillgång till interna resurser på företaget från ett externt nät, exempelvis via Internet. Detta gör att användare kan komma åt de interna resurserna på ett säkert sätt. Vilken VPN-teknik är då att föredra för att få en så snabb, säker och pålitlig anslutning som möjligt? Detta examensarbete tar upp olika VPN-tekniker.

Vi beskriver vanliga VPN-protokoll som L2TP, IPSec och PPTP. Hur användare autentiseras på ett säkert och smidigt sätt samt metoder att göra sin VPN-anslutning säker. Vi redovisar också den lösning vi har implementerat hos Confidence, för vilka arbetet utfördes. Problemen med att använda de produkter som redan fanns på företaget beskrivs. Förslag på lösningar ges för att lösa dessa problem i framtida arbeten.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)