Design of carbon fibre composite driveshaft end fittings and adhesive joint for motorsport applications

University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Author: Fanni Saman; Jweda Fadi; [2016]

Keywords: ;

Abstract: varje ände för applikationer inom motorsport. En ”Single lap” och en ”Double lap” limfogsdesign testades experimentellt i vridning. Designparametrar såsom limtjocklek, limlängd, limbredd, limmets ändgeometri, materialstyvhet och spänningsreduktion hos limfogen undersöktes och en förbättrad limfogsdesign föreslogs. Testproven höll designkriteriats last men gick inte till brott även under testutrustningens maxlast. Vidare beräkningar utfördes med antaganden baserade på ideala förhållanden och resultat från tidigare studier. Beräkningarna visade en betydlig viktminskning följande substitutionen av stål mot kolfiberkomposit i en drivaxel. Med ökad drivaxellängd visade substitutionen till kolfiberkomposit även mer nödvändig i motorsportsapplikationer

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)