Kraftfoders påverkan på hästars prestation

University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Author: Jonna Kangas; [2010]

Keywords: Häst; Kraftfoder; Prestation;

Abstract: Dagens hästägare utfodrar inte sina hästar med enbart grovfoder. Många av dem fodrar stora mängder kraftfoder och en del hoppas att det kommer förbättra hästens prestation. Spannmål har ofta ett förhållandevis högt energiinnehåll och lämpar sig därför i foderstater till hästar som har ett högt energibehov. Utfodring av stora mängder energi kan orsaka problem för hästen, bland annat i form av kolik och många stereotypier som vävning, krubbitning och boxvandring. Eftersom det finns hälsorisker med foderstater med mycket kraftfoder i, är det av intresse att undersöka hur olika kraftfoder påverkar hästens hälsa, ämnesomsättning och prestation men även om det går att ersätta kraftfoder med ett energirikt vallfoder. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanfatta den litteratur som finns angående hur hästens prestation påverkas av en kraftfoderfoderstat. I en studie undersöktes hur hästens prestation påverkas av att byta en del spannmål mot melasserad betmassa. Betmassa har stort fiber- och energiinnehåll. Resultatet blev en förhöjd glykogenhalt i musklerna efter arbete. I en annan studie har man funnit att en del fett istället för en del kraftfoder kan förbättra prestationen hos hästar. Det har också gjorts studier där man jämfört en kraftfoderbaserad foderstat med en grovfoderbaserad. Hjärt- och andningsfrekvens, kroppsvikt och vätskebalans har studerats. Resultatet har visat att kroppsvikten ökar mer med en grovfoderbaserad foderstat men hjärtfrekvensen visar olika resultat. Dock finns delade meningar om hur den ökade kroppsvikten påverkar hästens prestation.Slutligen kan olika kraftfoder påverka hästen ämnesomsättning. En traditionell foderstat med enbart grovfoder och havre verkar inte vara den mest optimala för att nå hög prestation hos häst. Ett energirikt vallfoder verkar ha mer positiva effekter än en kraftfoderrikdiet och prestationen verkar i alla fall inte bli sämre. Men betydelsen av en eventuell viktuppgång och minskad glykogeninlagring behöver undersökas vidare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)