A total cost analysis of reinforcement management

University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Abstract: En totalkostnadsanalys som jämför två olika alternativ för armering. I första alternativet tillverkar företaget sin egen armering på ett lager för att sedan transportera ut armeringen till byggarbetsplatsen i färdiga armeringskorgar. I det andra alternativet beställs ILF (inläggningsfärdig armering) som levereras direkt till byggarbetsplatsen där den sedan knyta. Rapporten innehåller en beskrivande teoretisk referensram, noggrann beskriv av beräkningsgången samt analys och slutsatser utifrån resultaten i beräkningarna.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)