Världens första jämställda fredsavtal? : en kvalitativ innehållsanalys av det colombianska fredsavtalets potential att förbättra kvinnors situation utifrån Nussbaums kapacitetsteori

University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Abstract: I november 2016 signerades ett historiskt fredsavtal mellan FARC-gerillan och Colombias regering som markerar en väg mot en fredlig lösning på den 50 år långa väpnade konflikten. Fredsavtalet är början på en ny epok av kvinnligt fredsbyggande, med mycket fokus på jämlikhet och ökat kvinnligt inflytande riktar avtalet särskilt mycket insatser för att stärka kvinnors position i Colombia. I denna uppsats behandlas hur kvinnor syns i avtalet och om de insatser som avtalet avser upprätta kan stärka kvinnors strukturella position i samhället. Genom Martha C. Nussbaum kapacitetsteori utförs en kvalitativ innehållsanalys. Undersökningen visar att avtalet kan skapa förutsättningar för att realisera många av Nussbaums kapaciteter vilket visar en progressivitet i fredsdiskursen. Trots detta, hänger offerbilden och traditionella föreställningar om kvinnan kvar, vilket påverkar hennes möjligheter i postkonfliktsamhället. Kvinnor porträtteras som passiva i konflikten men aktiva i fredsprocessen. Uppsatsen tydliggör att det är relativt enkelt att via fredsavtal rasera de lagliga barriärerna som hindrar kvinnor från att realisera sina rättigheter men de strukturella orättvisorna är svårare att förändra.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)