Blåbärstry Lonicera caerulea : en ny bärgröda med potential?

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Konsumtionsmönstret för frukt och bär i Sverige befinner sig i en starkt positiv trend. I en rapport från Jordbruksverket (2015) beskrivs konsumtionen ha ökat med omkring 200 procent mellan åren 1960 och 2013. Den genomsnittliga svensken konsumerar idag cirka 55 kilo frukt och 15 kilo bär årligen, samtidigt som en stor del av försäljningen av färska bär sker i början av sommaren då utbudet av svenskodlat är begränsat till jordgubbar. Blåbärstry är en ny bärgröda som kommit att bli högaktuell de senaste åren i och med introduktionen av nytt lovande växtmaterial. Nya sorter beskrivs både vara söta, aromatisk och stora - alla egenskaper som är högt eftertraktade inom bärsektorn. Blåbärstry skiljer sig samtidigt från många av de konventionella bären genom att vara mycket tidigmognande och erbjuder därigenom också möjlighet till marknadsföring som säsongens första bär. I resultatet beskrivs klimatiska förutsättningar och odlingssystem för en lyckad odling i Sverige. Samtidigt analyseras också de svenska marknadsförutsättningarna och tillgängligt växtmaterial presenteras. Slutsatsen är att klimatet i Sverige är lämpligt för odling av blåbärstry och att bäret har stor potential för kommersialisering, även om det förkommer viss problematik kring introduktionen av ett okänt bär.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)