The Russian Verbal Prefix v- and Circumfix v- -sja in Space : A Contrastive Study between Russian and Swedish

University essay from Stockholms universitet/Slaviska språk

Abstract: Den här studien undersöker det ryska verbprefixet v(o)- och cirkumfixet v(o)- -sja i det konkreta fysiska rummet. Syftet med den kontrastiva studien är att undersöka och beskriva betydelser. Tvåspråkig data från en samtida rysk-svensk ordbok analyseras med Krongauz metod. En lista över verbaffixens betydelser byggs upp genom att jämföra lexikala betydelser och morfosyntaktiska konstruktioner för verben i båda språken. Resultatet visar att affixens betydelser kan delas in i följande kategorier: Spatiala rörelser in i ett slutet rum, Spatiala rörelser till en avgränsad yta, Spatiala rörelser mot en närhet, Vidhäftning och Platser i det fysiska rummet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)