Perenna vinterståndare : fröställningar för snöfattiga vintrar

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: I den här uppsatsen tar jag reda på hur mycket som det finns att tillgå kring ämnet vinterståndare och om de har någon fördel utöver ett upplevelsevärde under snöfattiga vintrar. Dessutom tar jag fram en lista på 30 perenner med vinterståndare som förekommer i både litteratur och under fältundersökningar gjorda vårvintern januari 2019. "When a beautiful rose dies beauty does not die because it is not really in the rose. Beauty is an awareness in the mind." Agnes Martin, 1912-2004. Konstnär (Philamuseum 2019) Vad är det som gör rosen vacker och vem lärde oss att tycka så? Precis som Agnes Martin så tror jag att skönhet är ett begrepp som varierar baserat på tid, plats och olika kulturella normer. Det här projektet är drivet av en vilja att föra fram det som står i skymundan och påminna dig om att även detta kan ge glädje. Med vinterståndare i fokus så är detta projekt ett påbörjat försök att förlänga en grön miljös årliga livstid och upprätthålla en diskussion kring, samt framhäva vikten i fenomenet vi kallar vinterståndarna - Det finns så mycket vackert i världen; varför begränsa sin njutning till enbart en ros?

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)