Listerios under graviditet

University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Abstract: Listeria monocytogenes är en bakterie som förekommer i livsmedel. Friska personer kan få i sig bakterien utan att det orsakar sjukdom, men stora mängder kan leda till en icke-invasiv form av listerios som ger gastrointestinala besvär. Gravida kvinnor och andra personer med nedsatt immunförsvar kan redan vid intag av små mängder drabbas av allvarliga och livshotande tillstånd. Hos dessa fås en invasiv form av listerios som kan ge meningit, encefalit och sepsis. Hos en gravid kvinna kan infektionen leda till infekterat foster, missfall, fosterdöd, förtidig födsel eller avliden nyfödd. Dödligheten hos nyfödda är 3-50%. Listerias förmåga att växa i kyla och i frånvaro av syre gör att bakterien kan tillväxa i livsmedel som förvaras i kylskåp samt vakumförpackade produkter. Därför är risklivsmedel framförallt de som har lång hållbarhet och otillräcklig avdödande värmebehandling såsom opastöriserade ostar, gravade och rökta fiskprodukter, kall färdigmat och värmebehandlade produkter där återkontaminering kunnat ske. Livsmedelsverket i Sverige ger rekommendationer till gravida kvinnor att undvika opastöriserad ost, samt vissa ostar gjord på pastöriserad mjölk, att undvika kall färdigmat i slutet av hållbarhetstiden och att endast äta nygjord eller nyförpackad sushi, gravad eller rökt fisk. Utomlands kan kostråden vara striktare än de som ges i Sverige. På grund av att L. monocytogenes finns i miljön kan även frukt och grönsaker vara kontaminerade och det finns länder där kostråden även talar om att dessa bör undvikas. Men vid för omfattande kostråd finns det istället en risk för näringsbrist. Värmebehandlade köttprodukter såsom varmkorv och köttbullar kan innehålla listeria om de inte genomgått tillräcklig värmebehandling eller om de utsatts för återkontaminering. För de här produkterna är det viktigt att informera om upphettning innan de konsumeras, då dessa livsmedel kan tänkas ätas kalla. Kostråden är av stor vikt för att undvika fall av listerios hos gravida, men det har även rapporterats fall hos de som följt kostråden, främst vad gäller nyförpackade laxprodukter. På senare år har det blivit allt mer populärt med kall färdigmat såsom smörgåsar och sallader. Dessa har ofta en kort hållbarhetstid, men man har även i dessa påvisat halter av L. monocytogenes. Utomlands har även smörgåsar orsakat utbrott av listerios bland annat hos gravida. I dessa fall håller inte Livsmedelsverkets rekommendationer om ”i slutet av hållbarhetstiden” och kanske bör man även här hålla sig till ”undvika”. Även om antalen fall av listerios hos gravida i Sverige är lågt bör man göra allt för att förhindra att någon drabbas. För endast ett fall är en katastrof för den enskilda individen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)