How to explain graph-based semi-supervised learning for non-mathematicians?

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: Den stora mängden tillgänglig data på internet kan användas för att förbättra förutsägelser genom maskininlärning. Problemet är att sådan data ofta är i ett obehandlat format och kräver att någon manuellt bestämmer etiketter på den insamlade datan innan den kan användas av algoritmen. Semi-supervised learning (SSL) är en teknik där algoritmen använder ett fåtal förbehandlade exempel och därefter automatiskt bestämmer etiketter för resterande data. Ett tillvägagångssätt inom SSL är att representera datan i en graf, vilket kallas för graf-baserad semi-supervised learning (GSSL), och sedan hitta likheter mellan noderna i grafen för att automatiskt bestämma etiketter.Vårt mål i denna uppsatsen är att förenkla de avancerade processerna och stegen för att implementera en GSSL-algoritm. Vi kommer att gå igen grundläggande steg som hur utvecklingsmiljön ska installeras men även mer avancerade steg som data pre-processering och feature extraction. Feature extraction metoderna som uppsatsen använder sig av är bag-of-words (BOW) och term frequency-inverse document frequency (TF-IDF). Slutgiltligen presenterar vi klassificering av dokument med Label Propagation (LP) och Multinomial Naive Bayes (MNB) samt en detaljerad beskrivning över hur GSSL fungerar.Vi presenterar även prestanda för klassificering-algoritmerna genom att klassificera 20 Newsgroup datasetet med LP och MNB. Resultaten dokumenteras genom två olika utvärderingspoäng vilka är F1-score och accuracy. Vi gör även en jämförelse mellan MNB och LP med två olika typer av kärnor, KNN och RBF, på olika mängder av förbehandlade träningsdokument. Resultaten ifrån klassificering-algoritmerna visar att MNB är bättre på att klassificera datasetet än LP.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)