Batch size policy : A case study of the production site in Hillerstorp

University essay from Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Abstract: Abstrakt Examensarbete. Civilekonomprogrammet, Logistik, Linnéuniversitetet, 4FE05E, Våren 2011. Författare: Alexander Avander och Erik Robertsson Handledare: Peter Berling   Titel: Batch size policy Thule Vehicle Solutions - A case study in Hillerstorp   Bakgrund: Företaget har för närvarande ingen tydlig batch policy och detta är ett område som uppmärksammats som ett område med potentiella förbättringsmöjligheter. Ett projekt har inletts där två flöden (en hög omsättare och en låg) skall kartläggas och generera ett förslag till en tvärfunktionell batch policy.   Syfte: Syftet med projektet är att med hjälp utav en ”current state map” föreslå en ny, kostnadseffektiv och tvärfunktionell batch policy samt jämföra detta med nuvarande policy för att påvisa potentiella förbättringsmöjligheter.     Metod: Projektet använder ett kvalitativt arbetssätt för att påvisa effekter utav batch storlekar. Data hämtas från det undersökta företaget och från tidigare forskningar inom området som samlats genom universitetets resurser.   Slutsatser: Företaget bör kunna eliminera ett flertal lager i sitt flöde som uppstått på grund av en batch policy där hela pallar föredras. En batch policy, där en storlek används till ett komponentlager och därefter en annan storlek som är en jämn del utav den första till slutlagret, har föreslagits som en tvärfunktionell batch policy. Detta förslag är testat i fyra versioner där samtliga var funna mer kostnadseffektiva än nuvarande policy. Att använda mindre batchstorlekar i den föreslagna policyn sänkte lagernivåer och ledtider. Dock var nuvarande, större batchstorleken mer optimal då lagerhållningskostnaderna är låga i förhållande till omställningskostnader.   Sökord: Batch size, batch size costs, cross functional, inventory control, lean management, production flow, supply chain integration, transportation costs, value stream mapping. 

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)