Morphological and Morphometric Comparison of Interface in Original Abutment and Copy Compatible Abutment Connected to Original Implant

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

Abstract: I nuläget finns flertalet företag som tillverkar distanser som är kompatibla med originalimplantat. Det finns dock ingen evidens för att dessa distanser är likvärdiga med originaldistanser när de används på originalimplantat. God passform hos implantatkomponenter är en viktig faktor för att undvika biologiska och tekniska komplikationer.Syftet med den här studien var att jämföra passformen mellan originaldistans och originlimplantat med kompatibel kopiadistans och originalimplantat.Material och metod: Fem originaldistanser och fem kompatibla distanser skruvades till originalimplantat. Provkroppar bäddades in och delade på mitten för att sedan analyseras i ljusmikroskop och SEM. Där mättes kontaktytans längd och mellanrummet mellan implantat och distans och distans och distansskruv. All data analyserades i SPSS.Resultatet: Implantatkoplex med kopiadistans hade fem gånger kortare kontaktyta mellan komponenterna och mellanrummet var större, vilket ger en försämrad stabilitet under andvändning. Analysen av distansskruvens yta visade morfologiska skillnader mot den inre ytan av distansen vilket kan leda till deformation och/eller fraktur av skruven.Konklusion: Användning av lågpris kopiadistanser till Astra originalimplantat kan leda till signifikant avvikande passform hos distansen och en lägre tolerans för stress hos distansskruven.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)