How can machine learning help identify cheating behaviours in physical activity-based mobile applications?

University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

Abstract: Den här studien undersöker möjligheten att använda sig utav Human Activity Recognition (HAR) i ett mobilspel, Bamblup, som använder sig utav fysiska rörelser för att upptäcka om en spelare fuskar eller om denne verkligen utför den verkliga aktiviteten. Sensordata från en accelerometer och ett gyroskop i en iPhone 7 användes för att samla data från olika människor som utförde ett antal aktiviteter utav intresse. Aktiviteterna som är utav intresse är hopp, knäböj, stampa och deras fuskmotsvarigheter, fuskhopp, fuskknäböj och fuskstampa. En sekventiell modell skapades med hjälp av det öppna programvarubiblioteket, TensorFlow. Feature Selection gjordes i programmet WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis), för att välja ut attributen som var mest relevanta för klassificeringen. Dessa attribut användes för att träna modellen i TensorFlow, vilken gav en klassificeringsprecision på 66%. Fuskaktiviteterna klassificerades relativt bra, och det gjorde även stampaktiviteten. Hopp och knäböj hade lägst klassificeringsprecision med 21.43% respektive 28.57%. Dessutom testades Random Forest klassificeraren i WEKA på vårt dataset med 10-delad korsvalidering, vilket gav en klassifieringsnoggranhet på 90.47%. Våra resultat tyder på att maskininlärning är en stark kandidat för att hjälpa till att identifiera fuskbeteenden inom fysisk aktivitetsbaserade mobilspel.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)