Automation of Electrical Fault Induction for Safety Testing of the Power Train Software in Heavy Vehicles

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Abstract:

En av de främsta prioriteringarna vid utveckling av mjukvara till tunga lastbilar på Scania är att verifiera att lastbilens beteende är säkert. Således spenderas mycket tid på säkerhetstester vars syfte är att verifiera att ny mjukvara inte medför säkerhetskritiska förändringar i fordonets beteende. De säkerhetstester som behandlas i rapporten testar beteendet av mjukvaran i motorns styrenhet när den utsätts för elektriska fel. Bakgrunden till varför säkerhetstesterna genomförs beskrivs i ett säkerhetskritiskt och juridiskt perspektiv samt vilken testmetodik som används. Dessutom tydliggörs vilken del av utvecklingsprocessen som testerna genomförs i. Slutligen utvecklas ett automatiskt testsystem för att effektivisera samt höja kvalitén av säkerhetstesterna som genomförs på Scania. De elektriska fel som kan induceras med det automatiska testsystemet är kortslutning avstyrenhetens kablage mot lastbilens batteri samt kabelbrott. Resultaten ifrån tester genomförda på det automatiska testsystemet visar att säkerhetstesterna utförda manuellt respektive automatiskt är ekvivalenta. Vidare så minskar exekveringstiden för ett testfall signifikant samt att valideringsmöjligheterna förbättras genom bättre dokumentation och ökad repeterbarhet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)