Ultrasonic refining of chemical pulp fibres

University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi- och bioteknik

Author: Anna Josefsson; [2010]

Keywords: ;

Abstract:

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (in PDF format)