Finns det en prispremie på ekologiska bomullskläder?

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: Idag är ekologiska produkter ett mycket omdebatterat ämne. En tydlig betalningvilja kan urskiljas på ekologiska matvaror men hur ser denna ut för ekologiska kläder? Värderas dessa också högre av konsumenterna? Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en prispremie på ekologiskt producerade bomullskläder samt utreda eventuella bakomliggande orsaker till resultatet. Undersökningen kommer endast behandla bastoppar för kvinnor i form av linnen och t-shirtar. En begränsning till toppar från lågpriskedjor som HM, Lindex, KappAhl, Gina Tricot och Åhléns görs även. För efterforskningen insamlas data från lågpriskedjorna där pris samt andra egenskaper dokumenteras. Datat används sedan för att skatta en hedonisk prismodell för att påvisa vilken verkan de olika egenskaperna har på priset. Den relevanta egenskapen, huruvida plagget är producerad av ekologiskt alternativt konventionellt odlad bomull, visar på en negativ korrelation mellan priset och om produkten är ekologisk. Resultatet antyder att ekologiska bomullsplagg i snitt är 29 kr billigare och visar på ett signifikant estimat. En prispremie för ekologiska bomullskläder kan därför inte konstateras. Detta resultat skiljer sig från tidigare studier som visat på tydlig betalnigsvilja för ekologiska matvaror där samma metod tillämpats. För kläder har studier baserat på enkätundersökningar också visat på en betalnignsvilja hos konsumenterna. För framtida studier vore det intressant att inkludera andra butiker och kedjor för att få en bredare uppfattning samt att utöka observationen av plagg. En annan intressant vinkel skulle vara att jämföra Sverige med andra länder för att se hur priser skiljer sig samt företagens utbud och märkning.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)