Fair Medium Access Control Mechanism Reducing Throughput Degradation in IEEE 802.11s Wireless Mesh Networks

University essay from Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: Denna rapport behandlar prestandaproblem i den nyligen standardiserade Mesh kommunikationsstandarden (IEEE 802.11s). I denna rapport, undersöker och förbättra vi ett förhållande som resulterar i reduktion av genomströmningen i en kedja av noder topologi. IEEE802.11s är mycket lovande med många fördelar för både IoT-systemen och trådlösa nätverk i båda hemmet och arbete.Vi arbetar med frågan om orättvisa när CSMA/CA tillämpas, vilket orsakar genomströmningsreduktion på grund av paketförluster och indikerar svältning. Vi analyserar konsekvenserna av Collision Avoidance (CA) mekanism och föreslår en ersättning för CA som är både rättvist och samtidigt kan upprätthålla undvikande av kollisioner. Vi implementera detta i en simulator och resultatet visar på betydligt högre end-to-end-genomströmning än standard CSMA/CA och inga paketförluster på grund av buffertspill.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)