Natural Wine: A Developing Community : A study into norms and marketing within sweden

University essay from Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Abstract: Naturvin växer som ett koncept och som ett samfund, särskilt i Sverige betraktas det till en stor del som något nytt. Syftet med denna studie var att identifiera normerna som definierar samfundet och analyserar hur de människor som arbetar med naturvin varje dag marknadsför och presenterar det som en produkt för konsumtion. För att besvara dessa frågor genomfördes fyra intervjuer med människor som arbetar med naturvin dagligen. Två sommeliers på välkända restauranger i Stockholm som primärt arbetar med naturvin som dryck. Samt två importörer av naturvin som är verksamma över hela Sverige. Denna studie visar att naturligt vin har vuxit mycket under de senaste tio åren i Sverige och att ett samfund har byggts runt det. Det visade också att normer som ärlighet och öppenhet är viktiga i samhället. Storytelling verkar också vara en stor del i försäljningen av produkten och som ett sätt att introducera nya människor till naturligt vin som ett koncept. Hållbarhet är också en stor del av debatten som för närvarande äger rum kring naturligt vin. Slutligen upptäckte vi att naturligt vin kan ha det svårt i framtiden på grund av bristen på tydlig juridisk definition av produkten. Medans alla de fyra personerna som intervjuades i stort sett var överens med varandra om definitionen av naturligt vin, kan bristen på en definitiv definition skada tillväxten framöver.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)