EASY OPENING

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Author: Daniella Sultani; Linn Rilegård; [2016]

Keywords: ;

Abstract:

Dörrstängare används för att se till att dörrar stängs korrekt. På marknaden idag finns både mekaniska och elektriska dörrstängare som uppfyller krav från Brandskyddsföreningen, då de säkerställer att dörrar stängs korrekt och därmed förhindrar brandspridning. Ytterligare krav och riktlinjer angående tillgänglighet kommer från Boverket. Dessa uppfylls idag endast av de modeller av dörrstängare som är delvis elektriska. Därför finns en stor efterfrågan på en konstruktion av en mekanisk dörrstängare som uppfyller båda dessa krav.

En princip för en mekanisk dörrstängare har konstruerats där öppningsmotståndet har förminskats. Målet har varit att dörrstängaren ska uppfylla krav för att motverka brandspridning och rökutveckling samt för tillgänglighet. Med kund- och marknadsundersökningar samt idégenerering har en lösning utformats. Områden så som hydraulik, pneumatik samt magnetism har undersökts och koncept utifrån dessa har utformats. Fler lösningar och principer har genom brainstorming, modeller och matriser genererats inom magnetism, som bedöms vara det område med mest potential. En slutlig princip har utifrån detta utvecklats. Principen underlättar för användaren under öppning av dörren då en öppningskraft appliceras i mekanismen som minskar öppningsmotståndet. Öppningskraften skapas med hjälp av kugghjul och magneter som repellerar under öppningssekvensen. Den utvändiga designen av dörrstängaren har utformats för att vara mer anpassningsbar än dagens produkter. Det yttrehöljet har konstruerats så att detta kan varieras till färg och material för att på bästa sätt uppfylla kundens krav.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)