Gaze guidance through head-mounted Augmented Reality display

University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

Abstract: Mänskligt beslutfattande är en viktig faktor i design processen för system och objekt. Med den snabba utvecklingen av området förstärkt verklighet är det nu möjligt att simulera digitala gränssnitt överallt. Det finns flera användningsområden både inom industin och allmänheten där det realiseras med allt ifrån mobiltelefoner till smarta glasögon. I denna uppsats tas ett system fram för att testa hur visuell styrning kan implementeras med hjälp av huvudmonterad förstärkt verklighet. Subtil ledning undersöks också om det kan användas som en digital knuff i huvudmonterad förstärkt verklighet. För att undersöka detta tas en prototyp fram. Genom utveckling av denna prototyp kan ett kontrollerat experimentet genomföras och visuell styrning samt subtil ledning undersökas. Experimentet för att undersöka visuell styrning är Posner cueing task. Genom att använda ögonspårningsutrustning, kan man mäta reaktionstiderna för sackader hos användarna. Resultatet visar en signifikant skillnad i reaktonstid när vår subtila ledning används. Slutsatsen av denna uppsats är att subtil ledning kan användas som en digital knuff i huvudmonterad förstärkt verklighet och denna rapport kan användas för vidare forskning inom visuell styrning i förstärkt verklighet med huvudmonterade bildskärmar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)