Gaze guidance through head-mounted Augmented Reality display

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Abstract: Mänskligt beslutfattande är en viktig faktor i design processen för system och objekt. Medden snabba utvecklingen av området förstärkt verklighet är det nu möjligt att simuleradigitala gränssnitt överallt. Det finns flera användningsområden både inom industin ochallmänheten där det realiseras med allt ifrån mobiltelefoner till smarta glasögon. I dennauppsats tas ett system fram för att testa hur visuell styrning kan implementeras med hjälpav huvudmonterad förstärkt verklighet. Subtil ledning undersöks också om det kan användas som en digital knuff i huvudmonterad förstärkt verklighet. För att undersöka dettatas en prototyp fram. Genom utveckling av denna prototyp kan ett kontrollerat experimentet genomföras och visuell styrning samt subtil ledning undersökas. Experimentet föratt undersöka visuell styrning är Posner cueing task. Genom att använda ögonspårningsutrustning, kan man mäta reaktionstiderna för sackader hos användarna. Resultatet visaren signifikant skillnad i reaktonstid när vår subtila ledning används. Slutsatsen av dennauppsats är att subtil ledning kan användas som en digital knuff i huvudmonterad förstärktverklighet och denna rapport kan användas för vidare forskning inom visuell styrning iförstärkt verklighet med huvudmonterade bildskärmar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)