Synchronous sleep in a wireless mesh network : Using synchronous sleep schedule, in a wireless sensor network for indoor climate control, to save power enabling battery powered network

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Author: Fredrik Isaksson; [2014]

Keywords: ;

Abstract:

För att styra inomhusklimat behövs det ett styrsystem med återkoppling. Det finns flera olika sätt att återkoppla, men en av möjligheterna är att använda ett trådlöst nätverk med sensorer. I trådlösa sensornätverk vill man alltid spara energi för att få längre batteritid. Det finns flera olika tekniker för att uppnå det. Den vanligaste är att man begränsar tiden radio-delen är aktiv på olika sätt. Detta examensarbete går igenom vad som är intressant för att styra klimatet inomhus, trådlösa sensor nätverk och en strategi för att spara energi genom att synkronisera tiden mellan alla noder, beräkna tidsdriften, och låta dem sova mellan rapporteringen av sensordata. Detta gäller även meshnätverk, där vissa noder vidarebefordrar meddelanden mellan andra noder. Föreslagen som nämns veriferas med hjälp av simulationer i Simulink och TrueTime. Resultatet visar på att det mycket väl är möjligt att låta noderna sova, även i meshnätverk, för att spara energi. Detta gäller både vid användning av tidsynkronisering som tar hänsyn till tidsdrift och endast tidsskillnaden mellan noderna. En diskussion om nödvändigheten av att kompensera för driften tas också upp; är det nödvändigt att lägga till den komplexiteten jämfört med vad man vinner i energibesparing?

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)