Ätbar utemiljö i skolan : ett gestaltningsförslag med permakulturprinciper

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Ett brinnande intresse för både gestaltning och ätbara växter utgör grunden för detta kandidatarbete inom landskapsplanering. Arbetet består av en genomgång av grundläggande designverktyg och principer för att nå fram till ett hållbart permakulturdesign, för de internatboende på Naturbruksgymnasiet i Vreta Kloster i Östergötland. Arbetet baseras på kriterier för hur en permakulturdesign byggs upp, samt önskemål från kunden. Målen för att skapa denna utemiljö har varit att samla ett varierat ätbart växtmaterial och att skapa en plats som blir en viktig social mötesplats via ett gestaltningsförslag. Arbetet beskriver hur ätbara växter praktiskt kan användas och ta plats i vid internatboendet. Som framtida trädgårdsingenjör med designinriktning ser jag en möjlighet att inspirera både besökarna på naturbruksgymnasiet och ungdomarna som bor på internatboendena att få upp ögonen för svensk produktion av ätbara växter. Genom att vi ökar odlandet på vår egen täppa av det vi själva äter, minskar också miljöbelastning som skapas av transporter.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)