Digital entrepreneurship in online communities A study of knowledge sharing

University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Abstract: I denna studie har vi undersökt de olika kunskapsdimensioner som delas gällande digitalt entreprenörskap. Studien bygger på kunskapen inom fältet digitalt entreprenörskap och presenterar en tentativ taxonomi över dess ständigt föränderliga kunskapsdomän. Företag inom den digitala ekonomin kräver allt mer kunskap för att kunna konkurrera på marknaden. För att få tillgång till denna kunskap krävs det att företagen engagerar sig i online communities som aktivt utövar kunskapsdelning, dessa communities kan existera både online och offline. Studier gällande dimensionerna och strukturen av kunskap som företag kan få tillgång till från online communities är bristfällig och vi ställer oss därför frågan:“Vilken typ av kunskap delar digitala entreprenörer inom online communities?”Denna studie genomfördes i en online community kontrollerad av en svensk ideell organisation. Communityn uppmuntrade entreprenöriella aktiviteter i Sverige genom att organisera innovationstävlingar. Traditionella kunskapsindelningar befanns vara otillräckliga för att kunna förklara all kunskap som delades till digitala plattformsföretag. I denna studie så har vi sett indikationer på tre dimensioner av kunskap; Scalability, Morphability och Complementarity, som inte kunde fullt ut förklaras av konventionella kunskapsteorier inom entreprenörskap. I dessa dimensioner diskuterades sociomateriella attribut hos digitala plattformar och därför skiljde de sig från konventionella kunskapsteorier inom entreprenörskap.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)