Torque Characteristic Design Verification Method for Shift Quality Calibration

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Author: Zhang Fan; [2014]

Keywords: ;

Abstract:

På Volvo Cars Corporation (VCC), är vevaxelmoment styrsignal för kalibrering av växellådan under växling. Målet med detta examensarbete är att utforma en verifieringsmetod (DVM) för vevaxelns vridmoment. Baserat på hjulet vridmoment, beräknas vevaxel momentet genom att kompensera momentförluster steg för steg. De relativa vridmoment-förlusterna ges av tidigare mätningar. Momentförlusterna klassificeras enligt olika komponenter i fordonets transmissionssystem.

Vevaxelns modellerade vridmomentsignal används som referenssignal för att utvärdera prestandan hos verifieringsmetoden (Design Verification Method). Referenssignalen är certifierad inom ett visst intervall av VCC.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)