En idéträdgård : processen från idé till utförande

University essay from SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Abstract: Som student har jag blivit inbjuden att skapa en idéträdgård på Malmö garden show den 1-3/6 2012. Med mitt intresse i natur och hälsa blev det självklara valet en trädgård med fokus på just detta. En kontemplativ plats som ska inspirera människor till att med små medel skapa förutsättningar för en sundare livsstil och högre livskvalitet. Kombinationen meditation och trädgård driver tankarna genast till Japan och deras uråldriga trädgårdskultur som är huvudinspirationen till den gröna delen i gestaltningen. Den andra inspirationen kommer ur den arabiska orienten med svala platser under skuggande tyger och bland mjuka kuddar. Detta presenteras i en paviljong men med en nordisk tolkning. Anledningen till den till synes märkliga kombinationen grundar sig i alla kulturkrockar man dagligen möter i Malmö och resten av världen. Med detta sagt inte nödvändigtvis negativa krockar, utan möjligheten att skapa spännande möten på traditionella platser. I denna lugna miljö får besökaren uppleva vackra gröna växter som sänker pulsen och inger en ro i kroppen som bara naturen kan. Under ett besök till Nordiska trädgårdar på Älvsjömässan i Stockholm i april utförde jag en del intervjuer med besökare och utställare för att få tips inför mitt eget projekt. Framför allt har jag fått värdefulla råd angående den tekniska konstruktionen men även små saker att tänka på som att beställa tillräckliga mängder material vilket beskrevs som en återkommande miss bland de intervjuade. En stor del av arbetet består av tekniska beskrivningar av byggandet av trädgården, ritningar och fotografier. Den ekonomiska situationen som student innebar att allt material jag behövt har jag fått genom sponsorer och gåvor från vänner och familj. Detta har inneburit tidskrävande idogt arbete.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)