Electrical safety analysis and documentation of electrical installations

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikTekniska högskolan

Abstract:

Detta examensarbete är utfört åt YIT Sverige AB som önskade hjälp med att dokumentera byggnader i kvarteret Sliparen på Butängen i Norrköping. Det fanns tidigare inga ritningar på byggnaderna som var användbara. Byggnaderna är relativt gamla och det är många rum som användes som förråd. Arbetet resulterade i uppdaterade ritningar inklusive ett huvudledningsschema över elanläggningen. Denna dokumentation kommer vara till stor nytta för andra personal som ska arbeta på platsen. Med korrekt och uppdaterad dokumentation kommer deras arbete i kvarteret underlättas betydligt. Därutöver gjordes även en mindre elsäkerhetsutredning för byggnaderna. Ett antal brister i elanläggningen noterades vid besök i byggnaderna. De olika elansvaren har utretts också.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)