Real & Imagined Foundational Narratives in the Context of Colonialism - Resurfacing Through A Phenomenological Separation of Body & Skin

University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

Abstract: Denna artikel försöker utveckla Sara Ahmeds forskning om fenomenologi för att inkludera en fenomenologisk separation av kropp och hud för att förstå pågående kolonialism i Australien/Country. Det hävdas att kolonisatörens misstro till den koloniserade personens kunskapsproduktionen har lett till att kolonisatören har skapat en imaginär grundläggande nationsberättelse. Det hävdas vidare att kolonialismen kommer att fortsätta fram tills att kolonisatören kan skapa en verklig grundläggande nationsberättelse och i sin tur kan detta inte ske förrän den koloniserade personens kunskapsproduktion erkänns.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)