The possibilities and risks of values-based marketing

University essay from Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Abstract: Studien undersöker möjligheterna med syftesdriven marknadsföring för att stärka ett varumärke och bidra till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle samt riskerna för att möta opposition eller skada varumärket. Syftesdriven marknadsföring är en term som har vuxit fram inom den svenska kommunikationsbranschen under de senaste åren och har grundidén att företag ska bidra till ett mer hållbart samhälle genom att kommunicera sina värderingar utifrån deras värdegrund. Syftesdriven marknadsföring har hyllats för att den lyfter upp viktiga samhällsfrågor samtidigt som den har kritiserats för att utnyttja viktiga samhällsfrågor i ett försäljningssyfte. Studien baseras på sex stycken kvalitativa intervjuer med personer inom Sveriges PR-­‐‑ och marknadsföringsbransch, samt tidigare marknadsföringsteorier. Resultatet visar att det går att använda syftesdriven marknadsföring för att skapa ett mer hållbart samhälle och stärka ett varumärke om kommunikationen är grundad i företagets kunskap, värderingar och handlingar och därmed arbetas med långsiktig. Just nu finns det ett intresse hos konsumenter för värderingar och hållbarhet vilket gör att just den här typen av marknadsföring kan vara lönsam. Om ett företag däremot inte grundar marknadsföringen i sin egen organisation utan bara har syftet att öka sin egen vinst kommer den inte vara effektiv för varken företag eller samhällets hållbarhet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)