Reproduktionscykelns inverkan på tikens beteende

University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

Abstract: Hundars reproduktionscykel skiljer sig från andra däggdjurs. Skendräktighet är relativt vanligt hos hund och ca 40 % av alla tikar i Sverige drabbas av tydlig skendräktighet varje år. Skendräktighet är när en icke dräktig tik uppvisar liknande symtom och beteenden som en dräktig eller lakterande tik såsom modersegenskaper, råmjölksproduktion, bukförstoring, matvägran samt sänkt aktivitet. Symtomen har uppgivits variera i styrka beroende på tikarnas individuella prolaktinkänslighet samt prolaktinkoncentration i plasma. Dominansaggression är en annan oönskad beteendeförändring som kan vara kopplad till reproduktionscykelns hormonella förändringar hos tik. Den enda permanenta lösningen för reproduktionsrelaterade beteendeförändringar är kastrering, men detta har visat sig kunna leda till andra oönskade beteenden såsom en ökad tendens att uttrycka aggressionsbeteenden.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)