Ungas plats i offentlig miljö : om att göra, hänga och skapa i det gemensamma rummet

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Studien behandlar ungdomars användande och behov av offentlig utomhusmiljö i en svensk mellanstor stad. Med utgångspunkt i teorier om människans samverkan med sin omgivning, undersöks ungdomars plats- och meningsskapande i relation till deras trivsel och välbefinnande på offentliga platser. Metoder utvecklas för att skapa en samlad bild av ungas relationer till stadens platser från ett individuellt ungdomsperspektiv. De metoder som används i arbetet är: fotodokumentation av spår efter ungas platsaktiviteter, gruppsamtal, digital fotoenkät, samt en workshop med delmoment utförda både i grupp och individuellt. Ungas platsanpassning behandlas i relation till hur det offentliga rummets användande är reglerat, formellt och informellt. Diskussionen lyfter vikten av ungas deltagande i planeringen och förslag ges på inkluderande förhållningssätt, strategier och koncept, för att stödja ungas plats- och meningsskapande i offentlig miljö. Studiens syfte är att bidra till en socialt hållbar och gränsöverskridande samhällsutveckling, där en mer tillåtande atmosfär och ett flexibelt användande av det gemensamma rummet kan främja tillhörighet och delaktighet för alla individer, oavsett ålder.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)