Interaction design for Collaborative AR Task Solving scenarios

University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

Abstract: Den teknologiska kombinationen mellan den verkliga världen och virtuella element kallas för Augmented Reality (AR). AR-tekniken har funnits i decennier men med de senaste årens framgång inom området, ser framtiden lovande ut. Det finns fortfarande en hel del att undersöka när det kommer till hur man interagerar med AR-miljöer ur ett användarcentrerat perspektiv. Målet med detta projekt var att utforska hur AR kan assistera och förenkla samarbeten mellan användare i möbelmonteringsuppgifter. I detta examensarbete genomfördes en konceptuell utveckling av en ny interaktionsteknik för att stödja samarbeten i en AR-miljö. Examensarbetet delades in i fyra faser och den använda arbetsmetoden var iterativ användarcentrerad designprocess. Den (1) första fasen handlade om att välja ett scenario som i detta examensarbete var möbelmontering samt att samla in data om målgruppen. Ett online formulär skapades och genererade data från 185 respondenter. Den andra fasen (2) gick ut på att undersöka hur användaren skulle kunna kommunicera med systemet. Fem olika interaktionsmodaliteter testades av tre testpar genom att använda en Lo-fi-prototyp som var skapad främst av kartong och papper. Syftet med (3) tredje fasen var att studera hur två personer samarbetar med varandra med hjälp av systemet. En fokusgruppsdiskussion hölls och som resulterade i en Mid-fi-prototyp gjort av skisser. I (4) fjärde fasen skapades en Hi-fi-prototyp i AR. Prototypen var utvecklad i Unity och var en AR-monteringsupplevelse med virtuella instruktioner. Fjärde fasen innebar också att utvärdera AR-monteringsupplevelsen genom användbarhetstester. Fem par testade prototypen och som sedan fick betygsätta användbarheten för systemet. Testanvändarna gav prototypen medelbetyget "Bra", vilket är det näst högsta betygsnivån.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)