Process improvements using lean - A case study at the Port of Norrköping

University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Abstract: En fallstudie som med hjälp av lean identifierat slöseri och gett för slag på processförbättringar hos Norrköpings Hamn

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)