Cybercrime Using Electronical Identification

University essay from Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Abstract: Detta examensarbete undersöker riskerna med elektronisk identifiering, mer specifikt säkerhetsrisker kring enheten BankID i Sverige. Idag används BankID i stor utsträckning, men elektronisk identifiering kommer också med vissa risker när det gäller identitetsrelaterade brott. I Sverige var brottstypen som ökade mest det senaste året mätt i anmälda brott, bedrägerier som huvudsakligen begåtts genom informationsteknik. Arbetet syftar därför till att undersöka vilka säkerhetsrisker som finns med den elektroniska identifieringen BankID, och hur Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten bekämpar brott på detta område. Resultatet visar att den största säkerhetsrisken med BankID är användare/kunder som kan luras. Gärningsmän använder olika metoder för att få tillgång till andra personer BankID. Vad gäller hur Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten bekämpar brott riktade mot elektronisk identifiering är resultatet delvis bristfälligt på grund av att Ekobrottsmyndigheten inte är representerade. Utifrån polisens perspektiv så undersöker de bedrägeri avseende BankID så som de gör med alla andra brott, men brottet har generellt en lägre prioritet inom myndigheten. Polisen samarbetar med olika aktörer samt bidrar båda till att utveckla produktens säkerhet och informera kunderna om säkerhet och risker avseende BankID.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)