Synaptic Time : Android, Windows Phone and iPhone

University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Author: Kim Torgersen; [2012]

Keywords: ;

Abstract:

Jag har gjort mitt examensarbete på Synaptic AB i Stockholm. Synaptic är ett konsultföretag som jobbar mycket med Microsofts produkter och med mobila lösnignar.

De har ett system där alla konsulter redovisar sin tid. Detta system har tidigare bara haft ett webbgränssnitt, men det har inte vart så praktiskt som man skulle önska. Mitt uppdrag har vart att utöka detta system med mobila klienter för att göra det lättare och snabbare för konsulterna att redovisa sin tid. Dessa applikationer har fått namnet Synaptic Time.

Idag har detta system tre mobila klienter, en till varje av de vanligaste mobila plattformarna. En till Android, en andra till Windows Phone 7 och en tredje till iPhone/iOS5. Dessa har gjorts som tre fristående applikationer. Det vill säga att jag inte gjort någon generell lösning i HTML5 eller dylikt som körs på alla tre plattformar. Jag har då lärt mig att göra applikationer till alla tre enheter.

Alla applikationer har samma grundläggande funktionalitet. Skapa nya poster, översikt per vecka, och ett läge för att ta tid när man jobbar som underlättar när man jobbar med flera olika projekt. Alla applikationer är publicerade på respektive marknad. Google Play, Windows Market och App Store.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)