Exploring the User Experience in Continuous Glucose Monitoring Systems

University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

Abstract: Typ 1-diabetes kräver ordentlig uppsyn dag och natt för att upprätthålla ett fungerande liv. Idag använder människor allt oftare kontinuerlig glukosövervakning (CGM) för att hantera sin diabetessjukdom. Detta system mäter blodsockernivån genom en sensor som placeras på användarens hud. Användaren skannar sedan sensorn med en handenhet eller mobilapplikation för att läsa av den nuvarande blodsockernivån och i vilken riktning blodsockret är på väg. Forskare föreslår att för att kunna skapa den bästa användarupplevelsen för diabetespatienter måste designers verkligen förstå användarna och hur de interagerar med sina CGM-system, vilket är målet med denna studie. Problemen med nuvarande CGM-system är att i många fall upplevs navigeringsstrukturen som otydlig och att det finns brister i användarupplevelsen. På grund av sjukdomens komplexitet är kategorisering i navigeringen avgörande för att användarna ska kunna förstå gränssnittet. Det här är ett område som de flesta studier tar upp, men en väl utformad lösning har ännu inte presenterats. Den centrala delen för att användarna ska kunna förstå informationen är genom att involvera slutanvändare i designprocessen. Medicinsk information kan vara svår att förstå och när denna information presenteras kan användaren få en känsla av ”information overload”. Patienterna vill ha ett väl utformat verktyg för att hantera sin sjukdom. Tidigare studier visar även att patienter vill ha ett system för alla sina behov, ett så kallat ”system of systems”, snarare än flera separata system. Denna studie syftar till att undersöka tre av de tillgängliga produkterna på den svenska marknaden för att förstå användarens behov och användarupplevelsen av dessa produkter. Genom en intervju och enkätundersökning med slutanvändare samlas data in för att utvärdera de produkter som används idag. Resultatet från den första fasen analyseras och fynden lägger sedan grund för nästa fas, där en prototyp utvecklas. Prototypen är utformad för att validera resultatet av den nya navigeringsstrukturen och användarupplevelsen utifrån de problemområden som uppgetts i första fasen av studien. Valideringen görs genom ytterligare en enkätundersökning där deltagarna får jämföra sin nuvarande produkt med den utvecklade prototypen, i samband med de förutbestämda frågorna i System Usability Scale (SUS). Denna studie visar på att det är möjligt att skapa en bättre navigationsstruktur och informationspresentation med gestaltlagarna i åtanke. Dock påpekas även behovet av att utföra ytterligare forskning av den tekniska lösning som krävs för att möjliggöra ett “system of system” för CGM-systemen. Sökord: Användarbehov, Användarupplevelse, Design, Diabetes, Kontinuerlig Glukosövervakning

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)