”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: ”…an astonishingly small space” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Studien består av en rumslig analys av den italienska renässansträdgården Villa Gamberaia. Syftet med studien är att hitta inspiration och vägledning till utformningen av dagens privatträdgårdar. En litteratur- och planstudie av anläggningen har genomförts för att få reda på dess utformning och historia, men också hur anläggningen förhåller sig till rumsliga aspekter. Beskrivningar av rumsliga koncept som Catherine Dee tar upp i Form and Fabric in Landscape Architecture: a visual introduction (2001) har används i analysen av trädgårdens rumslighet och design. Dessa koncept är: öppenhet och slutenhet, kanter, trösklar, gångar, fokuspunkter, skala och geometri. Trädgården, som beskrivits som det perfekta exemplet på konsten att skapa någonting effektfullt i en liten skala, är uppbyggd av flera trädgårdsrum med olika uttryck och funktioner. På grund av rummens olika karaktär upplevs trädgården som större. Klippta häckar, murar och husfasader fungerar som inramningar av dessa rum och gör att trädgården inte upplevs på en gång, vilket skapar spänning i trädgården. Den italienska villans förening av hus, trädgård och landskap är tydlig i Villa Gamberaias utformning och kan inspirera till en mer sammanhängande och effektfull trädgårddesign i dagens privatträdgårdar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)