Ready Steady GO — How a Computer Playing a Board Game May Have Spurred on China’s AI Frenzy

University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Abstract: Denna uppsats undersöker i vilken utsträckning AlphaGo, ett dataprogram som med hjälp avartificiell intelligens spelar brädspelet Go, har påverkat den kinesiska ledningens strategiska ochpolitiska beslut. Utöver att granska femårsplaner, årliga budgetar och andra officiella dokumentoch offentliga uttalanden, analyseras även AlphaGos inflytande på den kinesiskaförsvarsmakten. Även om det inte går att belägga en direkt koppling, finns flera tecken på attAlphaGo haft en viss påverkan på den kinesiska ledningens beslut.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)