Automatic concrete forming evaluation

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Author: Mattias Svederberg; [2006]

Keywords: ;

Abstract:

Idag möts en byggherre av skenade byggkostnader. Orsaken till de skenande byggkonstaderna är främst hög arbetskostand men även i stor utsträckning höga kostnader på grund av fel. I rapporten har detta problem angripits med hjälp av automatik, främst automatik för betongutformning.

En av de viktigaste faktorerna är den inte direkt maskinella sidan utan den rent datamässiga och logistiska sidan. En robot behöver väldigt exakta instruktioner för att fungera, bygg instruktionerna i dag är inte speciellt exakta, och när de väl är exakta är de ofta felaktiga. Exakta och korrekta instruktioner hjälper inte bara robotar utan skulle även underlätta arbetet för människor betydligt.

Att gjuta betongelement med olika former kräver idag en hel arsenal av utrustning och expertis.´Idén är att sammanfoga alla lösningar till ett enda välintegrerat system, hela vägen från ritbordet till färdig produkt. Alla stegen, arkitektritning, dimensionering, bygginstruktioner, formsättning, armering samt gjutning integreras i ett och samma informations system. Resultatet blir minskade ledtider, färre fel, bättre produkt, mer flexibilitet, billigare formsättning och en mer väldefinerad produkt.

För byggherren betyder de kortare konstruktionstid, kortare produktionstid, mindre produktionskostad, mindre material och en bättre produkt. I praktiken kan byggherren bygga ett mycket större hus för samma pris. För kunden, hyresgästen, betyder det mindre hyra per kvadratmeter, inte bara för att produktionskostnaden blir lägre, utan även för att drift och underhållskostnaden minskar.

Att börja med automation innebär en rad problem. Att bygga en maskin som klarar av att lösa problemet praktiskt är i verkligheten bara en liten länk i kedjan. I verkligheten är produktionstekniska detaljer, mjukvaran och kulturen minst lika stora problem som de praktiska.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)