The power of God : A study of power in medieval religious discourse regarding the crusades

University essay from Stockholms universitet/Historiska institutionen

Abstract: Korstågen har haft stor inverkan på världshistorien. De stora krigshärarna som drog ut i strid i främmande områden lämnade ett blodigt spår efter sig där de drog fram i Mellanöstern, Baltikum, Spanien såväl som i södra Frankrike. Korstågen gestaltar dessutom det kontroversiella ämnet om relationen mellan religion och politik som har genomsyrat historien och som är av lika stor vikt i modern tid. Korstågen har därför en särskild plats inom historievetenskap, fiktion såväl som modern politisk agenda. Denna studie ämnar lyfta fram användandet av Gud och religiösa uttryck i påvliga brev mellan 1145 och 1215 för att, genom en adaptering av Foucaults diskurs- samt maktanalys, påvisa hur makt användes genom religiösa uttryck och vad Foucault kallar för pastoral makt. Syftet med denna studie är att skapa en större förståelse för religiöst inflytande under medeltiden samt hur den religiösa makten manifesterades i påvliga brev.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)