Thermodynamic model for power generating gas turbines

University essay from KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

Author: Nikita Tagner; Arian Abedin; [2015]

Keywords: ;

Abstract:

Gasturbiner används i en mängd olika sammanhang, från kraftgenerering till flygplansmotorer. Prestandan hos gasturbiner beror på omgivningstillstånd såsom temperatur och tryck. Gasturbintillverkare förser ofta vissa parametrar, exempelvis uteffekt och massflöde i avgaserna vid väldefinierade standard tillstånd, ofta refererade till som ISO-tillstånd. På grund av det tidigare beskrivna beroendet är det nödvändigt för köpare att kunna förutspå prestandan vid platsen där gasturbinen ska användas. 

I denna studie har en termodynamisk modell för kraftgenerande gasturbiner konstruerats. Modellen förutspår uteffekten vid full belastning för varierande omgivningstemperatur och omgivningstryck. Den konstruerade modellen har jämförts med prestandadata från Siemens egna modeller, vid varieande temperatur. Prestandadata för varierande tryck kunde inte erhållas.  

Den konstruerade modellen är konsekvent med Siemens modeller inom vissa temperaturintervall vars längd beror på den utvärderade gasturbinens storlek. För mindre gasturbiner är temperaturintervallet för vilken den konstruerade modellen är konsekvent längre än för större gasturbiner.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)