Web based user interface that handles publishing and editing of dynamic templates for ordering various printed media

University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Author: Daniel Emthén; [2008]

Keywords: ;

Abstract:

Att sprida information och synas är i dag mycket viktigt för företag och man är allt mer beroende av att använda sig av olika sorters tillvägagångssätt för att nå ut till sina kunder. För mindre företag kan denna viktiga marknadsföring vara tidskrävande och dyr.

Denna rapport är genomförd i samarbete med Revide AB. Syftet är att undersöka hur man effektiviserar arbetsflödet på ett företag där man via pappersform vill nå ut till sina kunder med information.

Rapporten kommer att presentera en förundersökning av dagens arbetsflöde och problemen som finns då ett utskick via pappersform ska skapas. En analys av denna förundersökning leder arbetet vidare till hur man på bästa sätt ska effektivisera detta flöde.

Resultatet visar hur ett anpassat arbetssätt kan förenkla och effektivisera arbetsprocesserna för att skapa profilerade reklamblad. Ett arbetsflöde för detta är framtaget och en applikation har skapats som visar denna process.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)