Master essay

University essay from Kungl. Konsthögskolan

Abstract: Mitt examensarbete består av en nerkyld utställning och en skriftlig essä som behandlar mejans arkitektur ur ett rättviseperspektiv.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)