The relational artwork and the antagonism

University essay from Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Abstract: Udgangspunktet for at skrive denne opgave er interessen for at undersøge,hvorvidt det lykkes den relationelle kunst at indtage en kritisk position idagens samfund. I en verdensorden, hvor kapitalismens varegørelse kan synesat have indoptaget kunstens kritiske potentiale, kan det være svært atforestille sig den position, hvorfra kunsten skulle have en reel politisk ogsocial betydning. Ikke desto mindre er det min grundlæggende antagelse, atkunsten har og altid vil have en priviligeret mulighed for at opfordrebeskueren til at stille spørgsmålstegn ved det bestående.På baggrund af en kritisk tekstanalyse af Nicolas Bourriauds essaysamlingEsthetique Relationelle (1998) hvor blandt andre teoretikerne Claire Bishop,Stewart Martin og Grant Kester inddrages til en nuanceret diskussion. Samtgennem en analyse af værkerne It is What it Is, Conversations About Iraq og TheAmerican War. –Argumenterer jeg for, at den relationelle æstetik ikke formårat skabe en reel kritik af de sociale og politiske diskurser som omgiver os alle.Der efterlades dog et lille håb for kritikken idet Bishop, inspireret af denBelgiske teoretiker Chantal Mouffe, introducerer ideen om antagonismen sommulig kritikbærer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)