Helstryp kontra sele - en studie om dess påverkan på hunden

University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Author: Titti Benjaminsson; [2010]

Keywords: etologi; hund; halsband; sele; stress; signaler; beteende;

Abstract: Under många år har människan försökt att kontrollera sin hund med hjälp av ett koppel fäst i ett halsband eller i en sele. Hundar har en stark instinkt att dra när de känner tryck, till exempel hundar som drar i kopplet på promenad, vilket är problematiskt vid koppelträning. Man kan ta till en del olika hjälpmedel för att få hunden att sluta dra, men en del kräver både mycket kunskap och färdighet för att användas rätt. Ett av dessa hjälpmedel är helstrypet, ett slags halsband som dras åt runt hundens hals när hunden drar. Detta är framtaget som ett träningsredskap när man tränar med negativ förstärkning. När hunden utför rätt beteende släpper man på trycket, men vid en promenad då hunden drar släpps det aldrig, och blir då istället som en bestraffning.En sele låter en större del av kroppen ta emot trycket om hunden drar. Det finns en mängd olika selar, och det är viktigt att de sitter rätt så trycket fördelas. Man kan använda sig av så kallade antidragselar, och även dessa kommer i olika modeller. En modell kallas för frontkontroll, där kopplet fästs i en ring på bröstremmen.Som tidigare nämnts så kräver helstrypet kunskap för att användas på rätt sätt, och är ett hjälpmedel som kommer med en del konsekvenser. I en studie har man sett problem med ökat ögontryck på hundar som drar med halsband på, medan det med selar inte ökade nämnvärt. Det har gjorts undersökningar på rygg och nacke hos hundar där man har sett samband mellan nackskador och ryck i kopplet. Men det är svårt att avgöra om det är just detta som orsakat nackskadan, eller om det är utav yttre påverkan. Vissa antidragselar går ut på att det ska vara obehagligt för hunden att dra, det går nämligen remmar under hundens ben som dras åt när hunden drar, och dessa kan skada den känsliga huden samt underliggande nerver.Stress är av stor betydelse för hunden välfärd, och det är väldigt svårt att mäta stress. I denna studie har jag valt att titta på beteenden, och de beteenden som enligt tidigare studier tyder på en stressad individ är till exempel flåsar, slickar sig runt nosen, skakar kroppen, gäspar och ökad vokalisering. Det krävs dock ytterligare studier inom detta ämne då det är skillnader mellan olika raser och individer hur de hanterar stress, och då också vilka beteenden de visar.I denna studie användes 15 hundar av olika raser och i olika ålder. Deras ägare fick innan studien uppskatta på en skala mellan 1-10 hur mycket deras hundar drog, och snittet hamnade på 6,93. Hundarna och dess ägare filmades då de gick runt i ett ridhus, med en sele av frontkontrollmodell samt ett helstryp i nylon, och dessa filmer analyserades sedan. De beteenden som registrerades var beteenden som kan vara tecken på stress.Man kunde se en signifikant skillnad i antal visade stressignaler under den tid då hunden och förare var i rörelse i ridhuset, och hundarna drog signifikant mer i kopplet när de var i rörelse och bar stryphalsband. Det är svårt att säga varför det är så, och många olika faktorer spelar roll. Alla hundar bar sele först, och då kan de ha acklimatiserat sig till miljön när det var dags att sätta på helstrypet, vilket kan innebära att de gick tillbaka till gamla vanor att dra i kopplet. Samtidigt så är denna sele utformad så att det ska vara svårt för hunden att dra.Det behövs vidare forskning inom området stress hos hund, samt hur de olika hjälpmedel som idag finns på marknaden påverkar hunden. Den kunskap som idag finns är erfarenheter från människor som arbetat med hund, och det finns bara en del vetenskap bakom deras åsikter. Jag hoppas att detta arbete kan bidra till en diskussion i hundsverige om hur våra hundar egentligen mår av våra uppfinningar, och att hundägare tänker efter och funderar på vad de utsätter sin hund för.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)