Calculation program for timber connections

University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska högskolan

Abstract: Vi har skapat ett hjälpmedel som dimensionerar träbalk och infästningarna balksko och spikningsplåt, enligt eurokoderna. Det är programmerat i Visual-Basic och har ett enkelt användargränssnitt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)