Nature and Culture: Teaching Environmental Awareness Through Literature

University essay from Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Abstract: Syftet med denna uppsats är att undersöka och tolka relationen mellan koncepten natur och kultur, så som de är hanterade i Henry David Thoreau’s Walden; or. Life in the Woods (1854) och Into the Wild (1996) av Jon Krakauer, med hjälp av en ekokritisk analys. Båda dessa böcker är baserade på verkliga händelser och upplevelser, och handlar om två individer som valde att lämna samhället bakom sig för att i stället leva ett enkelt liv i naturen. Några av motiven de hade för att göra detta innefattar ett missnöje med samhällena i vilka de levde, en längtan efter extraordinära upplevelser, och en önskan att hitta medel att förbättra jaget. Jag kommer föreslå att de båda huvudkaraktärerna delar åsikter och tankar om naturen och dess relation till deras respektive kulturer. Vidare kommer jag föreslå att några av dessa åsikter och tankar kan och bör implementeras i det svenska skolväsendet i syfte att åstadkomma en mer hållbar syn på naturen och dess relation till kultur och samhälle. Jag kommer föreslå en möjlig metod för att genomföra detta, vilken är inspirerad av Greg Garrard’s lektionsplan ”Three Hours to Save the Planet!”, som finns inkluderad i The Handbook of Sustainability Literacy: skills for a changing world (ed. Arran Stibbe, 2009).

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)